Vision

Genom effektiv produktion och hög kvalitet skall Borö vara kundernas första val på marknaden, som leverantör och affärspartner.

Affärsidé

Värmeprodukter
Våra värmeprodukter ska ligga i framkant med utveckling och tillverkning av energibesparande produkter för fastigheter och villor. Bidra till besparingar för kunderna samt en effektivare och miljövänligare energihushållning i samhället.

Plåtbearbetning
Plåtbearbetning från prototyp till serieproduktion med hög kvalité och service. Egenutvecklade produkter skall kännetecknas av innovativa lösningar och god design.

Trinette
En funktionell köksmiljö på liten yta med teknik och snygg design samt kreativa tillval.