BORÖ har tagit fram en serie av Fastighetstankar med olika behov av tappvattenkapacitet och lagringsvoym samt kan sammankopplas vid stora energibehov.FastighetstankarBORÖ har tagit fram en serie av Fastighetstankar med olika behov av tappvattenkapacitet och lagringsvoym samt kan sammankopplas vid stora energibehov.BORÖ förfogar vi över en mängd olika produktionsprocesser i egen regi. Vi har hög förädlingsgrad inom företaget och en gedigen maskinpark samt stora resurser för legotillverkning och logistikhantering.PlåtbearbetningBORÖ förfogar vi över en mängd olika produktionsprocesser i egen regi. Vi har hög förädlingsgrad inom företaget och en gedigen maskinpark samt stora resurser för legotillverkning och logistikhantering.BORÖ har stora maskinella, personella och logistiska resurser som stärker BORÖS
framtida konkurrenskraft på OEM-marknaden och även i VVS-grossistled.OEM kunderBORÖ har stora maskinella, personella och logistiska resurser som stärker BORÖS framtida konkurrenskraft på OEM-marknaden och även i VVS-grossistled.Nu kan du välja din nyans/färg på ditt Trinettekök i trä. Välj ur hela NCS-skalan (ca 2000 färger). Matcha din logotype, tapet eller inredningsstil. Ge dig själv eller personalen lite färg!Vilken färg vill du ha?Nu kan du välja din nyans/färg på ditt Trinettekök i trä. Välj ur hela NCS-skalan (ca 2000 färger). Matcha din logotype, tapet eller inredningsstil. Ge dig själv eller personalen lite färg!

Vi är en industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där vi tillverkar kundanpassade varmvattenberedare, ackumulatortankar och specialtankar för effektivare energianvändning. Slutmonteringen av värmeprodukterna, logistikcentra och bearbetning av tunnplåt och pulverlackering samt tillverkning av Trinettekök sker i Motala.