BORÖ AB med en historia från mitten av 70-talet

Företaget startade 1976 av Bo Rönnkvist. I starten tillverkades och installerades i huvudsak värmepannor för ved och olja. Dessa kompletterades allt eftersom med ackumulatortankar som sedan kom att bli företagets inriktning. Dottern Ellinor Rönnkvist kom in i företaget 2005 som delägare efter avslutad Civilingenjörsutbildning vid Luleå Tekniska Universitet för att under 2022 ta över stafettpinnen som Vd.

Den nya fabriken i Kalix stod klar 1992 men fick på kort sikt byggas ut 5 gånger i takt med den snabbt ökande efterfrågan.

2006 började företaget att tillverka sina egna rostfria varmvattenberedare. Vi utvecklade även ett koncept för tillverkning av varmvattenberedare i koppar som sedan flyttades till ett samverkande företag i Bosnien som även är underleverantör av plåtdetaljer.

Genom åren har vi haft samarbeten med flera av dom stora aktörerna inom energibranschen där vi bl.a. utvecklat en styrning och kompletta värmeberedare till luft-/vatten värmepumpar.

2011 förvärvades Dometics lokaler i Motala som har varit en del i företagets strategi för att komma närmare marknaden. Samtidigt anskaffades maskinella tillgångar och man kunde anställa kunnig personal från Electrolux som då avvecklade sin verksamhet i Motala.

Tankar och beredare kom nu att svetsas i Kalix och Bosnien och därefter skickas till Motala för färdigställande och lagerhållning.

Hösten 2017 ökade kraven gällande energiförluster vilket resulterade i förbättrad isolering enligt de nya ErP-kraven. En utmaning var att behålla breddmåtten 600 mm och 700 mm vilket passar in i många standardutrymmen och trånga passager. Det lyckades vi med genom att utveckla en metod för PUR-isolering.

Februari 2023 förvärvade Borö sin störta leverantör, det Bosniska bolaget ESC och bildade en koncern. Borö förvarvades i sin tur av Seafire och kom då att tillhöra en börsnoterad industrikoncern.