Kvalité och Miljö syfte

Kvalité och Miljö, genom att digitalisera våra processer och arbetssätt skapar Borö en stabil grund för att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet och bidra till en grönare och energisnålare värld med mångsidiga och prisvärda produkter.

Kvalitetspolicy

Borö skall uppfylla de krav som överenskommits med respektive kund och intressent. Genom lyhördhet, flexibilitet och snabbt agerande skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt samarbete med våra kunder.

Borös förutsättningar i form av lång erfarenhet och gott tekniskt kunnande ligger till grund för att kunna utveckla och anpassa de produkter som marknaden kräver.

Miljöpolicy

Borö har inkluderat miljöaspekten i våra processer för att ständigt bli påmind om produkternas miljöpåverkan.

Borös mål är att följa gällande myndighetskrav (regelverk) och de krav som kunderna efterfrågar.

Borös har till syfte att förse marknaden med produkter som lagrar värme och varmvatten vilket leder till en anläggning med bättre verkningsgrad, utjämning av energitoppar och minimerade energiförluster.

[email protected]