Leveransbestämmelser från Borö hänvisar till bestämmelser som ska underlätta för alla parter. Allmänna leveransbestämmelser är utformade för köpeavtal mellan Borö och återförsäljaren.

Värmeprodukter

Här gäller AA VVS 09  Allmänna leveransbestämmelser.

Trinetterna

Här gäller Allmänna leveransbestämmelser Trinette, ladda ner nedan.

Certifikat angående kylskåpen
Vi är anslutna till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.

Kemikalieskatt
Vi betalar enligt Lag (2016:1067)  skatt på kemikalier i viss elektronik gällande våra Trinetter och kylskåp.