Boroe_650x330_energimarkning

Energimärkning av ackumulatortankar

Alla EU-länder har samma energimärkning och kravet på energimärkning regleras av energimärkningsdirektivet och är kopplat till ekodesignkraven. Energimärkningen hjälper dig att välja energisnål beredning och lagring av varmvatten.

Det finns krav på energimärkning av tappvatten och ackumulatortankar (en varmvattentank som lagrar varmt vatten från en extern värmekälla).

För varmvattenberedare och ackumulatortankar finns speciell energimärkning som baseras på hur stora stilleståndsförluster tanken har. Stilleståndsförluster är den värme som går förlorad när vattnet lagras i tanken. För att få låga förluster behöver ackumulatortanken vara väl isolerad, även vid anslutningarna.

Energiklasserna är A+ till F och alla ackumulatortankar som har klass D eller sämre förbjuds på marknaden.

Symbolen för ackumulatortank föreställer en tank med vatten i. energi_tankx

På etiketten anges förutom energiklass, Företagets namn, Produktnamn, Stilleståndsförslust i Watt och Tankens volym i liter

Du kan ladda ner energimärkningen som PDF under respektive produkt samt i RSK-Databasen.

Vi är med i den obligatoriska databasen EPREL för energimärkta produkter.