Montering och emballering

Montering och emballering i både enkel- och linjebunden produktion. Borö har stor erfarenhet av att arbeta med slutmontering av vitvaror och produkter till värmebranchen. Vi hanterar stora och små volymer. Vi monterar på enkelstationer eller linjebunden produktion. Genom att vi aktivt arbetar med Lean Production i den dagliga produktionen säkerställs både kvalitén, produktiviteten och leveranssäkerheten ut till kund.

Ju mer färdig vi kan göra en produkt, desto mer kan vi utnyttja kostnadseffektiviteten i vårt sammanhållna produktionsflöde.

Vi emballerar slutprodukten med kartong, sträckfilm eller krympfilm.

Läs gärna om våra ytterligare processer inom företaget.