Kylskåpskit till kylskåp SGF

Vid byte av kylskåp i äldre Trinette kan det eventuellt behövas ny plåtram med tillbehör för att intregrera kylskåpsdörren i träluckan

För byte av kylskåp i befintlig Trinette med hög lucka (698 mm) utan låda.

910008001 Kylskåpskit utan lucka

För byte av kylskåp i befintlig Trinette med låg lucka (570 mm) och låda.

910008002 Högerställd lucka*
910008003 Vänsterställd lucka*

*Luckan har konsolen till kylskåpsdörren monterad vid leverans!