Boroe_650x330_svetsning

Svetsning med hög produktivitet och god kvalité

Vi har olika typer av svetsning i vår produktion. Dels den traditionella manuella svetsningen och svetsning med automatisering och robotisering, vilket för utom en högre effektivitet också ger jämn och hög kvalitet. Punktsvets och rörsvetsning är andra varianter vi förfogar över.