Boroe_650x330_pressningx

Pressning med höga krav på kvalité, precision och flexibilitet

Pressning med höga krav på kvalité, precision och flexibilitet, vilket tillsammans ger en effektiv och komplett verkstad för plåtbearbetning. l vår maskinpark finns det bl.a. 2 stycken automatiska presslinor med 4 pressar i serie båda är arkmatade och kan samköras med en 4-stegsprocess i följd med presskraft upp till 500 ton. Vi har ett flertal automatpressar från 60-400 ton, Hydraulpressar 2 x 250 ton och ett flertal mindre excenterpressar 16 – 200 ton. Flera av våra pressar är anpassade för coil matning.

information_knapp