Term och Kik med längre instick

Produktnr. Förpackning 
001-1003   1 st

Passar till modellerna TIP500, TIP750, TIP1000 samt TIP Fastighetstankar