Term och Kik med kort instick

Produktnr. Förpackning 
001-1002    1 st

Passar till modellerna TIV500 samt fastighetstankarna