"Borö är ett företag som utvecklar och tillverkar värmeprodukter såsom ackumulatortankar och varmvattenberedare, Trinettekök samt legotillverkning inom plåtbearbetning" -Nu hittar du oss också på Industritorget.Nu finns vi på Industritorget"Borö är ett företag som utvecklar och tillverkar värmeprodukter såsom ackumulatortankar och varmvattenberedare, Trinettekök samt legotillverkning inom plåtbearbetning" -Nu hittar du oss också på Industritorget.BORÖ förfogar vi över en mängd olika produktionsprocesser i egen regi. Vi har hög förädlingsgrad inom företaget och en gedigen maskinpark samt stora resurser för legotillverkning och logistikhantering.PlåtbearbetningBORÖ förfogar vi över en mängd olika produktionsprocesser i egen regi. Vi har hög förädlingsgrad inom företaget och en gedigen maskinpark samt stora resurser för legotillverkning och logistikhantering.Den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas kan söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärmeSpara energi...Den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas kan söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärmeNu kan du välja din nyans/färg på ditt Trinettekök i trä. Välj ur hela NCS-skalan (ca 2000 färger). Matcha din logotype, tapet eller inredningsstil. Ge dig själv eller personalen lite färg!Vilken färg vill du ha?Nu kan du välja din nyans/färg på ditt Trinettekök i trä. Välj ur hela NCS-skalan (ca 2000 färger). Matcha din logotype, tapet eller inredningsstil. Ge dig själv eller personalen lite färg!

Borö Pannan är en industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där vi tillverkar kundanpassade varmvattenberedare, ackumulatortankar och specialtankar för effektivare energianvändning. Slutmonteringen av värmeprodukterna, logistikcentra och bearbetning av tunnplåt och pulverlackering samt tillverkning av Trinettekök sker i Motala.

Tankar order/frågor [email protected]     Trinette order/frågor [email protected]