BORÖ har tagit fram en serie av Fastighetstankar med olika behov av tappvattenkapacitet och lagringsvoym samt kan sammankopplas vid stora energibehov.FastighetstankarBORÖ har tagit fram en serie av Fastighetstankar med olika behov av tappvattenkapacitet och lagringsvoym samt kan sammankopplas vid stora energibehov.BORÖ förfogar vi över en mängd olika produktionsprocesser i egen regi. Vi har hög förädlingsgrad inom företaget och en gedigen maskinpark samt stora resurser för legotillverkning och logistikhantering.PlåtbearbetningBORÖ förfogar vi över en mängd olika produktionsprocesser i egen regi. Vi har hög förädlingsgrad inom företaget och en gedigen maskinpark samt stora resurser för legotillverkning och logistikhantering.Den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas kan söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärmeSpara energi...Den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas kan söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärmeNu kan du välja din nyans/färg på ditt Trinettekök i trä. Välj ur hela NCS-skalan (ca 2000 färger). Matcha din logotype, tapet eller inredningsstil. Ge dig själv eller personalen lite färg!Vilken färg vill du ha?Nu kan du välja din nyans/färg på ditt Trinettekök i trä. Välj ur hela NCS-skalan (ca 2000 färger). Matcha din logotype, tapet eller inredningsstil. Ge dig själv eller personalen lite färg!

In english