Värmeprodukter

Här gäller AA VVS 09  Allmänna leveransbestämmelser.

Trinetterna

Här gäller Allmänna leveransbestämmelser Trinette, ladda ner nedan.

Certifikat angående kylskåpen
Vi är anslutna till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.

Kemikalieskatt
Vi betalar enligt Lag (2016:1067)  skatt på kemikalier i viss elektronik gällande våra Trinetter och kylskåp.