Boroe_650x330_HYBRID_1000

Hybridpaket 750 från BORÖ ett komplett sol- och värmepumpssystem

Hybridsystemet jobbar med ackumulerande teknik (samlar in energi från alla anslutna energikällor) som sedan kan distribueras till värme och varmvatten, vilket ger användaren maximal flexibilitet och funktionalitet. Tanken har en inbyggd innovativ styrning med touch- och färgdisplay som väver samman och reglerar alla komponenter i systemet. Ingen annan styrning krävs. Allt styrs från färgdisplayen med tydliga ikoner och mycket enkel manövrering.

Ett komplett systempaket för värme och varmvatten med tillhörande miljövänliga energislag sol + värmepump.

Ingående komponenter
• Mitsubishi luft/vatten värmepump 10 KW
• BORÖ Hybridtank 1000 med styrning
• Drivpaket sol (varvtalsstyrd pump)
• BORÖ solfångare SRC G2, 6 st á 1 m2 inklusive takfästen

Paket HYBPAKET1000
Artikelnr 196-2001
RSK-nr