Boroe_650x330_VVB_VP200s

VVB VP200s fristående varmvattenberedare

BORÖ fristånde VVB tankar ansluts mot värmepump eller annan värmekälla
VVB VP200s ansluts mot värmepump eller annan värmekälla för laddning av varmvatten när inte solvärmen räcker till. Omslutande radiatorvolym är på ca 100 liter där också solslingan är monterad. Har anslutningar Ø15 på toppen för inkoppling av solvärme.

Beteckning vid beställning TIDA300/FR200/SOL9

Produktritning