Boroe_650x330_BVP200_STD

Solidpaket 200 STD en värmeanläggning med innovativ styrning

BORÖ 200 STD Systempaket är en värmeanläggning med luft/vatten värmepump

Den kompakta inomhusenhet (BVP200-CT10) för värmepumpar är en 60-modul med tilltalande design för placering i synliga utrymmen typ bad- och tvättrum. Enhet har en ny innovativ styrning med touch och färgdisplay förenklar användandet för både konsument och installatör.

En rostfri beredare på 200 liter ger god varmvattenkapacitet och den enkla styrningen ser till att värmepumpen jobbar optimalt mot både värme- och varmvattenbehov. Systemet har option för extern värmekälla, solvärme och zon2 reglering.

Allt styrs från färgdisplayen med tydliga ikoner och mycket enkel manövrering. BVP200 jobbar med direktreglering mot radiatorkrets (så kallad flytande kondensering) och den varvtalsstyrda värmepumpen avger den effekt som behövs för tillfället, vilket ger maximal utnyttjandegrad (COP-faktor).

I dagsläget är inomhusenheten (tanken) utvecklad för Mitsubishi högpresterande luft/vatten värmepump.

 

Ingående komponenter

  • Mitsubishi luft/vatten värmepump Inverter 11.2 kW
  • BORÖ Solidtank BVP200 med styrning

 

Tekniska data
Volym vv-beredare rf 185 liter
Vv-anslutning Ø22
Radiatoranslutning Ø28
Tryckklass rad 2.5 bar
Tryckklass 3 bar
Mått (BxDxH) 695x790x1815
Vikt 113 kg

 

Ladda ner Produktritning Solidtank 200