Boroe_650x330_BVP200_SOL

Solidpaket 200 SOL värmeanläggning med styrning av solvärme

BORÖ Solidpaket 200 SOL är en värmeanläggning som är klart för styrning av solvärme

En kompakt inomhusenhet (BVP200-CT10) för värmepumpar, en 60-modul med tilltalande design för placering i synliga utrymmen t.ex. bad- och tvättrum. En värmenläggning med luft/vatten värmepump och en inomhusenhet där en ny innovativ styrning med touch och färgdisplay förenklar användandet för både konsument och installatör.

En rostfri beredare på 200 liter ger god varmvattenkapacitet och den enkla styrningen ser till att värmepumpen jobbar optimalt mot både värme- och varmvattenbehov.

Systemet är klart för installation och styrning av solvärme samt har option för extern värmekälla och zon2 reglering. Allt styrs från färgdisplayen med tydliga ikoner och mycket enkel manövrering. BVP200 jobbar med direktreglering mot radiatorkrets (så kallad flytande kondensering) och den varvtalsstyrda värmepumpen avger den effekt som behövs för tillfället, vilket ger maximal utnyttjandegrad (COP-faktor).

I dagsläget är inomhusenheten (tanken) utvecklad för Mitsubishi högpresterande luft/vatten värmepumpar.

 

Ingående komponenter

  • Mitsubishi luft/vatten värmepump Inverter 11.2 kW
  • BORÖ Solidtank BVP200 med styrning
  • Drivpaket sol (varvtalsstyrd cirkulationspump)
  • BORÖ solfångare SRC G2, 3 styckent (á 1m²)
  • Takfästen solfångare

 

Tekniska data
Volym vv-beredare rf 185 liter
Vv-anslutning Ø22
Radiatoranslutning Ø28
Tryckklass rad 2.5 bar
Tryckklass 3 bar
Mått (BxDxH) 695x790x1815
Vikt 113 kg

 

Ladda ner Produktritning Solidtank 200