Boroe_650x330_SINGEL220

Ett solvärmesystem som tar tillvara på miljövänlig solenergi!

Solpaket Singel är lämplig  för den som ska använda solenergin till enbart varmvatten, som är mest förekommande i hus med direktverkande el (ej vattenburen värme). Lämplig vid utbyte av gamla varmvattenberedaren eller för fritidshuset. Den rostfria varmvattenberedaren på 220 liter kan enkelt dräneras för vintern. Den inbyggda solslingan, även den rostfri, har en längd om 5m (växlaryta 1 m²). I beredaren finns en inbyggd 2 kW elpatron som värmer varmvattnet ifall inte solenergin räcker till. I en snar framtid skall varmvattenberedare energimärkas. För att klara den högre klassningen så måste beredaren ha låga energiförluster (=bra isolering) samt vara installerad med solvärme.

En varmvattenberedare för solvärme – perfekt vid utbyte av gamla varmvattenberedare, nyinstallation eller för fritidshuset.

Ingående komponenter
• BORÖ Varmvattenberedare med solslinga och elpatron (inkl. ellåda)
• 1 st Drivpaket
• 3 st Solfångare
• 1st Takfäste

Paket SINGEL220
Artikelnr 196-1000
RSK-nr 6201595

knapp_rod_PDF knapp_orange_ritningknapp_bla_aterforsaljare