Boroe_650x330_HYBRID_750

Hybridpaket 750 flexibelt energisystem för mindre företag eller större villor

Hybridsystemet jobbar med ackumulerande teknik (samlar in energi från alla anslutna energikällor) som sedan kan distribueras till värme och varmvatten, vilket ger användaren maximal flexibilitet och funktionalitet. Tanken har en inbyggd innovativ styrning med touch- och färgdisplay som väver samman och reglerar alla komponenter i systemet. Ingen annan styrning krävs. Allt styrs från färgdisplayen med tydliga ikoner och mycket enkel manövrering.

Ett komplett systempaket för värme och varmvatten med tillhörande miljövänliga energislag sol + värmepump.

Ingående komponenter
• Mitsubishi luft/vatten värmepump 20 KW
• BORÖ Hybridtank 750 med styrning
• Drivpaket sol (varvtalsstyrd pump)
• BORÖ solfångare SRC G2, 9 st á 1 m2 inklusive takfästen

Paket HYBPAKET750
Artikelnr
RSK-nr