Företaget med energi i tankarna

Inloggning:
Användarnamn

Lösenord


Varför installera en ackumulatortank?


Ackumulatortanken är till för att lagra energi i form av varmt vatten. Med en välisolerad och rätt utrustad tank från BoRö, saknas det betydelse vilken uppvärmning du har.  Oavsett om du har elektricitet, ved/pellet – panna, värmepump eller solen som energikälla, fyller tanken sin funktion.

Ackumulatortanken är hjärtat i ditt energisystem och som förser dig med varmt vatten och värme...

Läs mer >>


Senaste Nytt

BoRö är nu Miljö och Kvalitetscertifierade
enligt ISO 14001 och 9001.
 
Solenergi...Smart Energi!

miljöBoRö solfångarprogram tillgodoser ett brett spektra av användare och är optimerade till att uppnå den totalt bästa energilösningen. Genom egen tillverkning av solfångare och ackumulatortankar kan BoRö erbjuda marknaden kompletta paket, till förmånliga priser och med kompetent kundservice.

Solenergin skall ses som ett komplement till de "etablerade" energikällorna, så som elektricitet, fjärrvärme, ved etc.

Läs mer >>